Количка : 0 продукт
Вашата количка е празна.

Абонирай се

Абонирайте се за актуалните ни промоции.

Общи условия и политика за поверителност на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Условия за ползване на http://www.parfium.net/
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Бюти Комерс” ООД от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта http://www.parfium.net/ (наричани по-долу Потребители), от друга. „Бюти Комерс” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201471142, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0878444011
При ползването на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, Бюти Комерс“ и Потребители и купувачи на предлаганите стоки.
Общите условия са обвързващи и за двете страни в правоотношенията, възникнали между тях по повод ползването на електронната страница, считано от момента на започване на използването ѝ, което става с отварянето на електронният портал http://www.parfium.net/ от Потребителя.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Бюти Комерс” ООД.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „Бюти Комерс“ ООД договор. Такива данни са имена, пол, телефон, адрес и имейл. На страницата на http://www.parfium.net/ е качена на видно място и политиката за поверителност на личните данни на Потребителите, неразделна част от настоящите Общи условия.
II. Дефениции.
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http://www.parfium.net/ и всички негови подстраници.
Потребител – е всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или позва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейнос, и всяко физическо или юридическо лице, което, като страна по договора по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляр за отказ от договор и всяка друга правнозначима информация, която се намира на сайта.
Лични данни – всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани по реда на принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.
Договор за покупко-продажба – договор по силата на който търговецът прехвърли или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извън съдебно решаване на потребителски спорове, отговарящ на изискванията на специален закон или конкретно споразумение между страните по дадено правоотношение, осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове/арбитраж, медиатор или други.

III. Регистраци и сключване на договор за покупка.

Можете да поръчате от http://www.parfium.net/ като гост или като регистриран Потребител. Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официални празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на Потребителски профил.
В случай, че изберете да направите поръчка, чрез регистрация трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон (и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо.
В случай, че изберете да направите поръчка, като гост следва да посочите адрес за доставка, име, фамилия, пол и e-mail, телефон (и) за връзка.
С цел закупуването на продукти от онлайн магазина http://www.parfium.net/ Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27април 2016г. Продавачът използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност
При допуснати технически грешки от страна на Потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, продавачът (сайта) има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на Потребителя. В случай на заплатени от страна на Потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, продавачът (сайта) се задължава да ги възстанови, като удържи от преведената сума транспортните разходи, застраховки и банкови такси.
При завършване на поръчката, Потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, преди финализиране на поръчката, Потребителя следва да отбележи, че е съгласен с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта.
След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от оператор по е-майл или телефон.
Поръчка направена през сайта, представлява проект на договор за покупка. Поръчката е валидна 7 дни и ние ще потвърдим получаването ѝ по електронна поща в рамките на този срок. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката.
„Бюти Комерс“ ООД има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, като дружеството има право да третира потребител, като некоректен в случаите когато:
1. е налице неспазване от страна на потребител на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на продавача.
3. са установени системни /три или повече пъти/ злоупотреби от потребителя спрямо „Бюти Комерс“ ООД.

IV. Цена и начин на плащане.

Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на продавача - http://www.parfium.net/ към момента на извършване на поръчката. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Продавачът (сайтът) има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на стоката и се опредеделя съответно от актуалната тарифа на куриерска фирма Спиди АД - https://services.speedy.bg/priceList/ .
„Бюти Комерс“ ООД може да предоставя отстъпки за стоките предлагани на сайта , съгласно българското законодателство и правила, определени от „Бюти Комерс“ ООД. Правилата за такива отстъпки са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могата да се представят под различна форма (напр. промоции, отстъпки за лоялност, представени индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване, талон за отстъпка, клиентска карта и др.) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на Сайта възможности. На Сайта е възможно плащането да се извърши по един от следните начини:
- Банков превод: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез
банков превод в указаната от http://www.parfium.net/ банкова сметка. Този начин на плащане може да се използва, както при обикновен банков превод, направен в клона на банката, така и при използване на интернет банкиране. При този начин на плащане след потвърждаване на поръчката дължимата сума се заплаща предварително с банков превод. Потребителя трябва да преведе стойността на поръчката, като сумата за доставката се заплаща на куриера при получаване на стоката. Потребителя ще бъде уведомен по електронна поща или по телефон за наличността на артикулите и крайната сума на превода, след което следва да извърши банковия превод. Таксите за банков превод са за сметка на клиента и са в размер определен от банката избрана от Потребителя. Поръчаният продукт се изпраща след като сумата на поръчката постъпи в банковата сметка на „Бюти Комерс“ ООД. В този случай срокът на доставката започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в банковата сметка на продавача.
- Наложен платеж: при получаване на стоката потребителя плаща
дължимата сума на куриера.

V. Доставка

Всички поръчани стоки от http://www.parfium.net/ се доставят от куриерска фирма „Спиди“ АД за територията на страната. За територията на София – град, доставката се извършва от куриер на продавача.
Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта. Доставката на територията на София-град се извършва от продавача и е безплатна.
Срокът на доставката е 3 работни дни след потвърждаване на поръчката/заявката.
Посоченият срок за доставка е ориентировъчен и се базира на обичайното време за доставка на куриерската фирма.
Безплатна доставка за поръчки над стойност 200.00 лв. с включен ДДС.
При извънредни обстоятелства „Бюти Комерс“ ООД си запазва правото да удължи сроковете за доставка.
Всеки закупен продукт е застрахован за нанесени щети при транспортиране. В случай че получателят отсъства от адреса за доставка, не отговаря на оставения при поръчката телефон или телефонът е грешен, то поръчката се депозира до поискване в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни. Ако в рамките на този срок поръчката не бъде потърсена, то същата се анулира и продавачът (сайтът) се освобождава от задължението да извърши доставката.
В случай че клиента е предплатил за поръчката си, „Бюти Комерс“ ООД следва да възстанови заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата на анулиране на поръчката.

VI. Отказ от договора и замяна.
Съгласно законодателството всеки Потребител има право да се откаже от договор, сключен по телефона или по интернет, без да посочи причина в рамките на 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката на стоката.
За да упражни правото си на отказ Потребителят тряба да уведоми продавача (сайта), посочвайки име и адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на продавача на хартиен носител или да бъде изпратено на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . В случай, че Потребителят се откаже от договора, „Бюти Комерс“ ООД ще му възстанови всички плащания, включително разходите за доставка (ако такива са били направени), в срок от 14 дни, считано от датата на която е информиран от Потребителя за решението му за отказ от договора.
При отказ от договора транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
Сумата на транспортните разходи за връщане на стоката се удържа от сумата подлежаща на възстановяване.
„Бюти Комерс“ ООД извършва възстановяване на суми само по банкова или картова сметка на Потребителя. При плащане с наложен платеж, сумата се възстановява по посочената от Потребителя банкова сметка.
„Бюти Комерс“ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или до като не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят следва да изпрати стоките не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал продавача за отказа си от договора.
Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на продавача преди изтичането на 14 – дневния срок.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.
Потребителите, следва да обърнат внимание, че по закон носият отговорност за всяко намаление на стойността на стоките, възникнало в последствие на използването им по начин, различен от необходимото, за да се запознаете с тяхното естество, свойства и функционалност (напр. ако използвате парфюм дори след като вече сте го изпробвали, ако продукт е с разкъсана опаковка или премахнат целуфан/опаковка). Потребителите следва да имат предвид също, че нямат право да се откажат от договора, в случай че стоките са произведени според техните изисквания или са персонализирани (напр. опаковки с персонализирани гравюри) и при стоки, които са извадени от опаковката им и които не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата).

VII. Несъответствие на стоките и рекламации.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
Потребителят следва да обърне внимание при получаване на пратката, като провери стоката в присъствието на куриера за съответствието на стоката с направената поръчка. При установяване на липси, дефекти или несъответствие на получените стоки в поръчаните, „Бюти Комерс“ ООД заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за потребителя.
Рекламации за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриера, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативния протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховка щети и липси по пратката. Клиентът или получателят на пратката, е длъжен да приложи копието, когато попълва молба за връщане.
При наличие на проблем относно закупен продукт, потребителят може да се свърже с наш представител на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.


VIII. Прекратяване и разваляне на договора.

„Бюти Комерс“ ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Бюти Комерс” ООД или прекратяване поддържането на уебсайта му - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

IX. Недействителност на отделни клаузи на договора.
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

X. Интелектуална собственост.
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Бюти Комерс“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Бюти Комерс“ ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Бюти Комерс“ ООД, „Бюти Комерс“ ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

XI. Органи регулиращи дейността.
Органите, регулиращи дейността на „Бюти Комерс“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


За КЗП: Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

XII. Спорове.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Бюти Комерс“ ООД и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Споровете, които не могат дабъдат решени по друг начин, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност ще Ви представи подробна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на „Бюти Комерс“ ООД, при използване на сайта http://www.parfium.net/.
Данни за администратора на лични данни и координати за връзка с него:
„Бюти Комерс” ООД ЕИК 201471142, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, имейл адрес: lubo.gospodinov@gmailcom, тел 0878444011.
I. ЦЕЛИ
Тази Политика за поверителност ще Ви представи подробна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на „Бюти Комерс” ООД, при използване на сайта http://www.parfium.net/.
„Бюти Комерс” ООД събира и използва информацията и личните данни, които потребителят му предоставя при използването на http://www.parfium.net/, за следните цели:
1. Сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки
с клиентите на електронен магазин http://www.parfium.net/, изпращане на поръчките до клиентите, получаване на плащания, упражняване на право на отказ от закупена стока, връщане на стока за замяна, удовлетворяване на рекламации, както и всякакви други цели, свързани с изпълнение на сключените договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин http://www.parfium.net/;
2. Създаване и поддържане на профил на клиента при регистрацията му
в електронен магазин http://www.parfium.net/.
3. Финансово-счетоводна дейност, изпълнение на разпоредбите на
Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и другите приложими нормативни актове.
4. За подобряване на услугите, включително за създаване на нови
функционалности на електронния магазин, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване.

II. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ.
1. За сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на
стоки с клиентите на електронен магазин http://www.parfium.net/, „Бюти Комерс“ ООД обработва следните лични данни: имейл адрес, име и фамилия, пол, адрес, пощенски код, населно място и телефон. В случай, че потребителят е юридическо лице, се събират следните данни: имейл адрес, име на фирма, БУЛСТАТ, име и фамилия на физическо лице, адрес, пощенски код, населено място и телефон.
2. При създаване и поддържане на профил на клиента при регистрацията
му в електронен магазин http://www.parfium.net/, „Бюти Комерс“ ООД обработва следните лични данни: имейл адрес и данни за вход, име и фамилия, адрес, пощенски код, населно място и телефон. В случай, че потребителят е юридическо лице, се събират следните данни: имейл адрес, име на фирма, БУЛСТАТ, име и фамилия на физическо лице, адрес, пощенски код, населено място и телефон.
3. За целите финансово-счетоводна дейност, изпълнение на
разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и другите приложими нормативни актове, „Бюти Комерс“ ООД обработва следните лични данни: име, фамилия, ЕГН и адрес за фактуриране (в случай на издаване на фактура на физическо лице); данни за плащания и транзакции;
4. За статистически цели, за подобряване на услугите, включително за
създаване на нови функционалности на електронния магазин, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване, „Бюти Комерс“ ООД обработва следните лични данни: бисквитки (в случай, че в своя уеб браузър клиентът има разрешени бисквитки, Дружеството обработва записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта), IP адрес, данни предоставени от браузъра на клиента, данни за кликвания, посещавани продукти.

 

III. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДАННИ.

1. Лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, се съхраняват за срок от 5 (пет) години с оглед защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с клиенти на електронния магазин, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок;
2. Лични данни, предоставени при регистрация на профил в уебсайта http://www.parfium.net/, се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на клиента в уебсайта. След изтичането на този срок, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи тези данни, без ненужно забавяне;
3. Личните данни, предоставени за получаване на информационен бюлетин, реклами и маркетингови предложения се съхраняват до оттегляне на съгласието за обработването им;
4. Личните данни, предоставени за финансово – счетоводна дейност се съхраняват за съответния законоустановен срок.
5. Личните данни събирани за За статистически цели, за подобряване на услугите, включително за създаване на нови функционалности на електронния магазин, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване се съхраняват до изпълнение на целите за които се събират.

IV. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

a) Без ваше съгласие въз основа на изпълнение на договор, изпълнение на законови задължение или наш законен интерес;
b) Въз основа на ваше съгласие.
Видовете обработка на лични данни, които можем да извършваме без ваше съгласие, произтичат от определената цел на съответната обработка, както и от позицията, в която се намирате спрямо нас – дали сте просто посетител на уебсайта ни, дали пазарувате от нас, или се регистрирате. Обработката на личните ви данни може да настъпи също и ако сте адресат на поръчана стока.
1. На основание изпълнение на договора за покупко-продажба.
За да бъде изпълнена успешно Вашата поръчка и договора за покупко-продажба са необходими данните, които попълвате във формуляра за поръчка или данните направени при регистрация на нашият сайт. Конкретните данни, които обработваме в този случай са посочени в раздел I. ЦЕЛИ, т. 1 и т. 2 от настоящата политика за поверителност.

2. За изпълнение на законови задължения.

При изпълнения на определени условия, които са ни възложени от съществуващите правни норми. За обработването на личните Ви данни въз основа на изпълнението на тези задължения не е необходимо да имаме вашето съгласие. Въз основа на това правно основание обработваме вашите данни за идентификация и за контакт, както и данните за поръчките ви. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени враздел I. ЦЕЛИ, т. 1 и т. 2 от настоящата политика за поверителност.

3. Въз основа на получено съгласие.

За целите на изпращане на търговски съобщения по имейл можем да обработваме данните Ви по ваше съгласие. Въз основа на дадено от Вас съгласие ги обработваме, в случай че не ги обработваме въз основа на законен интерес. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в посочени в раздел I. ЦЕЛИ, т. 3 от настоящата политика за поверителност.
4. Законен интерес.
Обработваме личните ви данни също така въз основа на законен интерес, за да можем да подобряваме и адаптираме предлаганите услуги, да установяваме дали сте били доволни от изпълнението на поръчките, да рекламираме по-ефективно предлаганите стоки и услуги. Става въпрос за данните, посочени в в раздел I. ЦЕЛИ, т. 5 от настоящата политика за поверителност.

 

VI. КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИВАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Пред физически лица за които се отнасят данните;
2. На лица, ако е предвидено в нормативен акт;
3. На лица, обработващи личните данни.
Трета страна на която се изпращат Вашите лични данни е куриерската фирма, която доставя Вашата пратка. Тя от своя страна има своя политика за обработка на Вашите лични данни, съобразно със всички изисквания на закона.
Трета страна на която може да се предоставят Вашите лични данни са дружества, предлагащи услуги за разплащане с цел обработка на плащанията по Вашите поръчки, т.е. изпълнение на договора за покупка.
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън нашето дружество.
Личните данни не се разкриват на получатели в трети държави и международни организации!
VI. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Всеки Потребител има право на:
 Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 Достъп до собствените си лични данни;
 Коригиране (ако данните са неточни);
 Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост:

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение:

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
Жалба до надзорния орган:
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.


VII. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“
Използване на „бисквитки":
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 Краткотрайни, т.нар. „session cookies“, които се изтриват веднага след приключване на посещението на уебсайта ни;
 Дълготрайни, т.нар. „persistent cookies“, които остават във вашия браузър или устройство определено време или докато не ги премахнете ръчно.

В зависимост от функциите им можем да разделим файловете „бисквитки“ на следните видове:
 Основни, които са технически и функционални „бисквитки“, важни за основното функциониране на уебсайта. Без тези „бисквитки“ не можете да слагате стоки в кошницата, да изпращате поръчки или да влезете в клиентската си сметка.
 Аналитични, които ни помагат да увеличим потребителското удобство на уебсайта ни, като разберем как го използват потребителите. Освен това ни позволяват да анализираме въздействието на различните канали за продажба.

Използваме горепосочените „бисквитки“ например с цел:
 Правилно функциониране на кошницата, за да можете възможно най-лесно и бързо да довършите поръчката си.
 За запаметяване на вашите данни за вход, за да не се налага да ги въвеждате повторно.
 Възможно най-добро приспособяване на уебсайта ни към вашите изисквания благодарение на проследяване на посещенията, движението ви на уебсайта и функциите, които използвате.
По- конкретно сайтът използва следните видове бисквитки:
 Session cookies
 Contains a unique identifier used by Google Analytics 4 to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.
 Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.
 Used by Google Analytics to throttle request rate (limit the collection of data on high traffic sites).
 Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.

Как можете да ограничите „бисквитките“?
Настройките за използване на „бисквитки“ са част от интернет браузъра, който използвате, като при повечето браузъри първоначалните настройки приемат „бисквитки“. Възможно е с помощта на браузъра си изцяло да откажете файловете „бисквитки“ или само да ги ограничите до избрани от вас видове. По този начин обаче ограничавате също така действието на уебсайта ни и няма да имате възможност да използвате предлаганите от нас функции в пълен обем, включително влизането във вашата клиентска сметка.
Можете също така да използвате анонимен режим на браузъра, който не пречи изцяло на използването на „бисквитки“, но ги анонимизира по-добре и не запазва историята на посетените уебсайтове.
Информация за възможностите за настройка на файловете „бисквитки“ ще намерите на посочения по-долу линк или в други документи на интернет браузърите:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android
• Iphone и Ipad
Ефикасен инструмент за управление на „бисквитките“ ще намерите също на сайта https://www.youronlinechoices.com/bg/.
Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време.